Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Markt overzicht maart: Banken veroorzaken tumult maar beurzen blijven veerkrachtig

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Maart was een bewogen maand op de beurzen, die ondertussen andere zeer volatiele maanden hebben gekend. Dit heeft onder andere te maken met de situatie van een aantal Amerikaanse banken en de bank Credit Suisse. Banken die zich in moeilijkheden bevinden brengen ons een aantal nare herinneringen op. Toch is het slim hier rationeel naar te kijken.

Ondanks enkele moeilijke dagen bleef het verlies van de indices beperkt. Op het moment van het schrijven van dit artikel in maart 2023 verloor de Eurostoxx 50 ongeveer 1,4% en de Amerikaanse S&P 500 stond op 0%, uiteraard met sterke schommelingen gedurende de maand zelf.

Banken in het vizier

In de VS kwamen Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank in moeilijkheden en op het Europees continent was het de Zwitserse bank Credit Suisse die in de schijnwerpers stond. De genoemde banken hebben tijdens dezelfde periode verlies geleden. Het waren echter telkens geïsoleerde gevallen met verschillende oorzaken. SVB verschafte vooral leningen aan jonge technologiebedrijven en waren dus sterk geconcentreerd op een bepaalde sector. Bovendien had de bank een falend risicobeleid dat niet voor de nodige robuustheid zorgde. De problemen van Credit Suisse waren echter al veel langer bekend. De bank was verwikkeld in verschillende schandalen die ze, ondanks veel herstructureringen en veranderingen in het management, niet onder controle kreeg.

De stijgende rentes zorgen ervoor dat veel financiële instellingen winstgevender kunnen zijn door beter marges, maar de stijging van de rente zorgt er anderzijds wel voor dat er “scheurtjes” in het systeem komen. De sterke rentestijging zorgde er niet alleen voor dat banken zoals SVB in moeilijkheden kwamen maar dat men ook met een vergrootglas naar de financiële sector keek.

Gelukkig zijn we niet in 2008, in de vorige financiële crisis. Uit die crisis werden er lessen getrokken en werd regelgeving, zoals toezicht, versterkt. Banken hebben grotere kapitaalbuffers en betere liquiditeitsratio’s dan toen. In 2008 was er ook een specifieke “vastgoedbubbel” in de VS. Een crisis met als oorzaak rommelhypotheken die via derivaten of andere financiële producten “geëxporteerd” werden naar de hele wereld.

Centrale banken

Centrale banken hebben niet verzwegen dat de sterke stijging interestvoeten pijn zouden kunnen doen, zoals Powell (Fed) het in 2022 zei. Dit remt inderdaad de economische activiteit af: bepaalde bedrijven zullen minder weerbaar zijn ten opzichte van rentestijgingen en dit zal ook een negatieve impact hebben op werkgelegenheid. Rentestijgingen zorgen ervoor dat de inflatie beperkt wordt en dat prijsstabiliteit wordt bereikt. Deze stabiliteit is noodzakelijk om ook op lange termijn economische stabiliteit te hebben.

Centrale banken reageren niet paniekerig op wat er vandaag de dag gebeurt in het bankenlandschap. De ECB liet zich in maart niet afleiden en verhoogde de rente verder zoals verwacht met 0,50%. De Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank – ook Fed genoemd) verhoogde eveneens de rente in maart. Ze speelde echter op veilig met een verhoging van slechts 0,25% ten opzichte van de verwachte 0,50%. De Fed gaf ook aan dat het einde van de renteverhogingen in zicht komt.

Beide centrale banken zullen de situatie verder aftasten, niet alleen ten opzichte van de inflatie maar ook als reactie op de aanwezige spanningen op de markten.

Sterke economische data

Ondanks de malaise bij een aantal banken zien we echter dat de economische data niet slecht zijn. De werkloosheidscijfers staan op een historisch dieptepunt, en ook voor de eurozone zijn de werkloosheidscijfers beter dan voor de pandemie.

Ook vertrouwensindicatoren van de PMI (Purchasers Managers Index) evolueerden in maart verder positief boven de 50. Dit gebeurde zowel in Europa (54,1 komende van 52 in februari) als in de VS (53,3 komende van 50.1). PMI’s boven 50 duiden historisch gezien op een verdere groei van de economie. Standard & Poors, die de indexen berekent, concludeerde het volgende uit de laatste PMI’s:

“De PMI komt in grote lijnen overeen met een bbp-groei op jaarbasis van bijna 2%. Wat een veel positiever beeld schetst van economische veerkracht dan de dalingen die te zien waren in de tweede helft van vorig jaar en begin 2023.”

Eind maart werd ook bekend gemaakt dat orders voor kapitaalgoederen (bedrijfsinvesteringen) in de VS onverwacht in februari licht stegen met 0,2%. Uitgaves voor kapitaalgoederen zijn gevoelig voor stijgende interestvoeten, en zijn dus een belangrijke indicator in huidige tijden.

Wat betekent dit voor mijn beleggingen?

De meeste analisten zijn het erover eens: dit is geen bankencrisis zoals in 2008. De problemen bij een aantal banken vergroten echter de algemene bezorgdheid.  Banken zouden bijvoorbeeld restrictiever kunnen worden bij nieuwe kredietaanvragen.

Er bestaat wel verdeeldheid over een mogelijke recessie. Voor sommigen lijkt en blijft een recessie ontweken, en ook macro-economische gegevens duiden niet naar een recessie. Andere analisten hebben, volgend op het tumult bij de banken, net de kans op een recessie zien verhogen.

Voor je beleggingen blijft het dus uiterst belangrijk om een goede spreiding te hebben binnen je portefeuille en trouw te blijven aan je beleggingsdoelen. Voor beleggers die willen vluchten naar veilige havens kunnen (hoge kwaliteit) bedrijfsobligaties en staatobligaties zorgen voor diversificatie binnen de portefeuille. De rentes zijn intussen sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden, waardoor deze activaklasse nu ook rente-inkomsten kan genereren. Beleggen in obligaties kan, maar ook obligatiefondsen of obligatie ETF’s kunnen een oplossing bieden zodat je risico’s zoals kredietrisico beter kan spreiden. Ook kunnen deze inspelen op het renterisico, die bijvoorbeeld anders kan zijn voor obligaties op korte en op lange termijn. Gemengde fondsen bieden evenwel de mogelijkheid om zowel in obligaties als in aandelen te beleggen, waar de fondsbeheerder over de allocatie zal beslissen.

Ook binnen aandelen is spreiding belangrijk. Zowel waarde- als groeibedrijven hebben vandaag hun plaats binnen een portefeuille. Ook groeimarkten bieden nog steeds opportuniteiten voor een deel van de portefeuille. De heropening van de Chinese economie heeft een positieve invloed op Azië. Centrale banken zijn al verder in de rentecyclus, waar in bepaalde gevallen centrale banken reeds zijn overgegaan tot een soepeler monetair beleid. Groeimarkten blijven echter steeds risicovoller door onder andere geopolitieke redenen, wat voor China bijvoorbeeld het geval is.

Hou dus steeds een gezonde spreiding in je portefeuille met een visie op lange termijn. Twijfel je om te beleggen? Je aankopen spreiden in de tijd is een oplossing om uw gemiddelde aankoopkoers af te vlakken indien markten zouden dalen.


Disclaimer

De besproken financiële instrumenten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers moeten hun eigen geïnformeerde beslissingen nemen en hun eigen advies inwinnen over de geschiktheid van het beleggen in financiële instrumenten of het implementeren van de hierin besproken strategieën.

Als je in een product belegt, kunt je een deel of al het geld dat je belegt verliezen. De waarde van je belegging kan zowel dalen als stijgen. Er kan een commissie of verkoopvergoeding in rekening worden gebracht op het moment van de eerste aankoop voor een belegging. Alle inkomsten die je uit een belegging haalt, kunnen zowel dalen als stijgen. Producten kunnen worden beïnvloed door veranderingen in wisselkoersschommelingen, waardoor jouw beleggingsrendement wordt beïnvloed. De vermelde prestatiecijfers verwijzen naar het verleden en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties of een betrouwbare aanwijzing voor toekomstige prestaties. Elke beslissing om te beleggen moet altijd gebaseerd zijn op de details zoals vermeld in de Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie/Key Information Document (KID).

MeDirect Bank (Malta) PLC, vermeld onder ondernemingsregistratienummer C34125 te Malta, heeft een vergunning om bankactiviteiten uit te voeren in de zin van de Maltese Banking Act (Cap. 371) en beleggingsdiensten onder de Maltese Investment Services Act (Cap. 370).