Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is beleggen met meer dan alleen oog voor je rendement. Je maakt bewuste duurzame keuzes om ook te kijken naar andere doelen: goed doen voor mens en milieu.

Duurzaam beleggen
bij MeDirect

Bij MeDirect vinden we het belangrijk dat jij kan beleggen op een manier die goed is voor jezelf en voor jouw omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen qua rendement niet onderdoet voor traditioneel beleggen. Sterker nog, er zijn al meerdere onderzoeken die aantonen dat het rendement van duurzaam beleggen zelfs hoger kan liggen dan dat van traditioneel beleggen.

Wij doen er alles aan om jou in staat te stellen zo duurzaam te beleggen als jij wilt. Jouw geld, op jouw manier!

De SFDR is van toepassing

Tot nu toe was er nog best veel verwarring over wat duurzaam beleggen precies betekent. Daarom heeft de Europese Unie wetgeving gemaakt over duurzaam beleggen, de “Sustainable Financial Disclosure Regulation” (SFDR). Hierin wordt de financiële sector opgelegd wat duurzaam beleggen betekent en hoe zij dit aan beleggers moet communiceren. Een onderdeel van deze wetgeving is de indeling in categorieën van duurzaam beleggen: Artikel 6, Artikel 8 en Artikel 9-producten. 

Het slechte uitsluiten - exclusion

Duurzaam beleggen kan in verschillende gradaties. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om niet te beleggen in bedrijven die slecht zijn voor mens en milieu. Dit noemen we exclusion. Je draagt hiermee niet direct bij aan goede initiatieven maar je sluit het slechte wel uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitsluiten van producenten van fossiele brandstof. Dit soort beleggingen worden vaak aangeduid als artikel 8-producten.

Goed voor mens voor
milieu - inclusion

Wil je nog een stap verder gaan dan kun je kiezen voor inclusion. Dit betekent dat je (alleen) beleggingen doet in bedrijven die goed doen voor mens en milieu. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in de zorg of duurzame energie. Deze beleggingen worden aangeduid als artikel 9-producten.

Toelichting op de artikelen

Artikel 6

Dit zijn beleggingen die geen duurzaamheids-karakter hebben.

Artikel 8

Slechte beleggingen worden uitgesloten. De primaire doelstelling is vaak nog wel het maken van rendement maar men wil dit wel op een manier doen die zo min mogelijk schade brengt aan mens en milieu.

Artikel 9

Deze hebben een duidelijk duurzaamheidskarakter en beleggen vaak volgens het inclusion principe. Vaak staan de duurzaamheids-doelstellingen hoger op de agenda van deze beleggingen dan het rendement.

Zelf beleggen of laten beleggen

|me> managed

Als wij het werk
voor je doen

Beleggen wij voor jou? Dan doen wij dit volledig met producten die op grond van SFDR classificeren als artikel 8 producten. Dit zijn producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten in de onderliggende beleggingen. Deze kenmerken zijn opgenomen in het beleggingsbeleid. Concreet betekent dit dat de bedrijven waarin wordt belegd rekening houden met hun impact op mens en milieu.

|me> solo

Als je zelf
gaat beleggen

Beleg je zelf, dan heb je keuze uit een ruim assortiment duurzame aandelen, beleggingsfondsen en ETF’s. Voor onze beleggingsfondsen en ETF’s kun je gemakkelijk via een filter in de zoekfunctie producten vinden met classificatie 8 of 9.  Op dit moment is ruim 25% van onze fondsen en ETF’s geclassificeerd als artikel 8 of artikel 9. Wij blijven dit uitbreiden. Voldoende keuze om duurzaam te beleggen dus!

Duurzaam ondernemen

De wereld wordt geconfronteerd met uitdagingen op vele vlakken. MeDirect stelt alles in het werk om waar mogelijk een positieve rol te spelen. Of het nu gaat om het beschermen van ons milieu, het bevorderen van diversiteit en inclusie, het helpen van kwetsbaren, of het bieden van financiële geletterdheidseducatie; ons doel is om duurzaamheid binnen onze activiteiten en in de samenleving te bevorderen.