Onze obligaties

Obligaties kunnen een vast rendement opleveren en een manier bieden om je portefeuille te diversifiëren. Wij bieden via MeSolo een groot scala aan internationale obligaties, zowel van overheden als van het bedrijfsleven. 

Door een obligatie uit te geven, halen bedrijven en overheden geld op voor hun investeringen. Met een obligatie leen je dus je geld uit aan het betreffende bedrijf (bedrijfsobligaties) of overheid (overheidsobligatie). De waarde van een obligatie wordt beïnvloed door de kredietwaardigheid van de uitgever en door de marktrente. Over het algemeen zie je dat als de marktrente stijgt, de waarde van obligaties daalt en omgekeerd. Obligaties lopen meestal voor een vastgestelde periode en keren vaak een vaste rente uit. Dit heet ook wel de coupon.