Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Duurzaam beleggen met ETF’s

Geschreven door Erik Schriemer, beleggingsexpert bij MeDirect

In 2016 werd door 175 landen het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Een belangrijke doelstelling van het akkoord is om de temperatuur op aarde niet meer te laten oplopen dan 1,5 graden. Veel landen en partijen spannen zich sindsdien in om bij te dragen. Ook bij Europese financiële dienstverleners leeft het Klimaatakkoord enorm. ‘Duurzaam beleggen’ heeft daardoor in de afgelopen jaren een ander karakter gekregen.

Uitsluiten van controversiële beleggingen

Al lang geleden zijn pensioenfondsen, vermogensbeheerders en aanbieders van beleggingsproducten begonnen om controversiële thema’s uit te sluiten. Bedrijven die zich bezighouden met de productie van nucleaire wapens, clustermunitie, landmijnen en tabaksproducten en thermische kolen vind je zelden nog terug in het beleggingsbeleid.

SFDR classificatie

Vanaf het Klimaatakkoord van Parijs is er gewerkt aan meer stringente criteria. In 2021 trad de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking en vanaf januari 2023 is deze wetgeving in Europa verplicht. Het belangrijkste dat je moet weten is dat de SFDR voor beleggingsfondsen en ETFs onderscheid maakt tussen drie categorieën:

  • Artikel 6: Financiële producten zonder duurzaamheidscriteria
  • Artikel 8: Financiële producten die een voorkeur hebben voor duurzame beleggingen (lichtgroen)
  • Artikel 9: Financiële producten die duurzaam beleggen als hun doelstelling hebben (donkergroen)

Elke aanbieder is verplicht om aan te geven of een beleggingsfondsen of ETF bij artikel 6, 8 of 9 past. Je vindt deze classificatie terug in de documentatie van het fonds of ETF.

Voortdurend in beweging

Duurzaam beleggen is een dynamisch werkgebied, omdat er voortdurend nieuwe wetenschappelijke inzichten worden gepubliceerd en nieuwe politieke besluiten worden genomen. Een eerdere classificatie kan daarom veranderen en er komen regelmatig nieuwe beleggingsproducten op de markt, die voldoen aan de meest verregaande criteria die op dat moment bekend zijn.

Als voorbeeld streeft een fonds of ETF met in de naamgeving ‘Climate Transition’ naar 30% minder CO2-uitstoot ten opzichte van een vergelijkbaar fonds of ETF zonder duurzaamheidscriteria. Een product met ‘Paris Aligned’ is strenger en streeft zelfs naar 50% minder CO2-uitstoot. In de laatste categorie wordt niet belegd in grote oliemaatschappijen, wat in 2022 een wezenlijk verschil in het rendement opleverde.

MeDirect biedt ETFs en beleggingsfondsen aan in alle categorieën: artikel 6, 8 en 9.


Disclaimer

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld om juridisch of ander professioneel advies te geven, noch verplicht het MeDirect Bank (Malta) plc tot enige verplichting. De verstrekte informatie is niet bedoeld als suggestie, aanbeveling of verzoek om effecten te kopen, aan te houden of te verkopen en de nauwkeurigheid of volledigheid wordt niet gegarandeerd.

De besproken financiële instrumenten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers moeten hun eigen geïnformeerde beslissingen nemen en hun eigen advies inwinnen over de geschiktheid van het beleggen in financiële instrumenten of het implementeren van de hierin besproken strategieën.

Als je in een product belegt, kunt je een deel of al het geld dat je belegt verliezen. De waarde van je belegging kan zowel dalen als stijgen. Er kan een commissie of verkoopvergoeding in rekening worden gebracht op het moment van de eerste aankoop voor een belegging. Alle inkomsten die je uit een belegging haalt, kunnen zowel dalen als stijgen. Producten kunnen worden beïnvloed door veranderingen in wisselkoersschommelingen, waardoor jouw beleggingsrendement wordt beïnvloed. De vermelde prestatiecijfers verwijzen naar het verleden en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties of een betrouwbare aanwijzing voor toekomstige prestaties. Elke beslissing om te beleggen in een beleggingsfonds en/of een ETF moet altijd gebaseerd op de details zoals vermeld in de Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie (KID) van het betreffende beleggingsfonds en/of ETF., die verkrijgbaar zijn bij MeDirect Bank (Malta) plc.

MeDirect Bank is een handelsnaam van MeDirect Bank (Malta) plc, geregistreerd onder ondernemingsnummer C34125, MeDirect heeft een vergunning om bankactiviteiten uit te oefenen conform de Maltese Banking Act (Cap. 371) en beleggingsdiensten onder de Maltese Investment Services Act (Cap. 370).