Onderzoek: dit is waarom Nederlanders wel of niet beleggen

Beleggen. Ben je er al mee begonnen, twijfel je nog of moet je er helemaal niet aan denken? Volgens een datastudie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bijna de helft van de Nederlanders voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet. Wij onderzochten met onderzoeksbureau Q&A Insights wat potentiële beleggers momenteel weerhoudt om te beleggen en wat ze nodig hebben om alsnog te gaan beleggen.

Onderzoek: dit is waarom Nederlanders wel of niet beleggen

Beleggen. Ben je er al mee begonnen, twijfel je nog of moet je er helemaal niet aan denken? Volgens een datastudie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bijna de helft van de Nederlanders voldoende buffer om te beleggen maar doet dat niet. Wij onderzochten met onderzoeksbureau Q&A Insights wat potentiële beleggers momenteel weerhoudt om te beleggen en wat ze nodig hebben om alsnog te gaan beleggen.

Men ziet veel risico’s

Gevraagd naar redenen waarom mensen niet beleggen, komt naar voren dat men te veel risico’s ziet (68%) en aangeeft kennis te missen op het gebied van beleggen (29%). Nederlanders zijn bang om hun geld te verliezen en vinden daarnaast beleggen te ingewikkeld. Ook het gebrek aan tijd is voor ruim 1 op de 10 niet-beleggers een belangrijke reden om niet te beleggen op dit moment (14%).

Je begeven op onbekend terrein

 

Gevraagd naar wat nu de echte belemmeringen zijn, geeft bijna de helft (45%) van de potentiële beleggers aan onvoldoende kennis te hebben van producten/bedrijven om in te beleggen en het daarnaast nog onduidelijk vinden hoeveel risico ze lopen (43%). De derde belangrijkste belemmering is het feit dat beleggen onbekend terrein voor ze is en er geen tijd is om dit uit te zoeken (36%).  

Wanneer ga je wel beleggen?

Het grote onbekende is dus voor veel Nederlanders een onzekerheid als het gaat om het inleggen van hun eigen geld. We vroegen dan ook welke redenen hen zouden bewegen om wél te starten met beleggen.

Twijfelende Nederlanders

 

De groep twijfelende Nederlanders geeft aan graag hulp te willen krijgen bij het beleggen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 67% van de respondenten graag hulp zou willen krijgen van een professionele belegger. Daarnaast geeft 41% aan dat de hulp van familie, vrienden of kennissen ook voldoende zou zijn .

Verantwoording onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A Insights onder 518 Nederlanders. Hierbij voldeden de respondenten aan de volgende criteria:

 

▪ Zij beleggen momenteel niet of hebben nog nooit belegd in aandelen, obligaties, fondsen en/of ETF’s.

▪ Zij zijn niet van plan om te gaan beleggen in aandelen, obligaties, fondsen en/of ETF’s.

▪ De respondenten met een inkomen uit werk hebben minimaal 4 maanden spaargeld (uitgedrukt in netto maandinkomen(s).

▪ De respondenten zonder een inkomen uit werk kunnen minimaal 4 maanden rondkomen van hun spaargeld.