Academy

Risico's versus rendement

Beleggen kan zéér lucratief zijn, maar brengt ook risico’s met zich mee. Het is dus zaak om een risico/rendement-balans te vinden die bij jou past. Op deze pagina lees je daar meer over.​

Welke risico's neemt beleggen met zich mee?

Omdat de beurs zich moeilijk laat voorspellen, loop je altijd de kans om je ingelegde geld te verliezen. Prestaties van individuele bedrijven of volledige markten kunnen variëren en zodoende voor zowel een positief als een negatief rendement zorgen. Het is dus van belang om zorgvuldig te werk te gaan en weloverwogen keuzes te maken.

 

De meest voorkomende risico’s zijn:

Marktrisico

Dit is het risico dat de waarde van je beleggingen kan dalen door veranderingen in de financiële markten, zoals economische problemen of politieke gebeurtenissen. Dit kan leiden tot schommelingen in de waarde van je beleggingen.

Rendementsrisico

Dit is het risico dat je niet het verwachte rendement behaalt op je beleggingen. Dit kan gebeuren als de markt tegenzit of door onverwachte gebeurtenissen die invloed hebben op je beleggingen.

Inflatierisico

Dit houdt in er een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten plaatsvindt en dat jouw geld daardoor minder waard wordt. Als het rendement op je beleggingen lager is dan de inflatie, verlies je eigenlijk koopkracht.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat je je beleggingen niet kunt verkopen wanneer je dat wilt, of alleen tegen een lagere prijs dan verwacht. Dit kan gebeuren als er niet genoeg kopers zijn of als je beleggingen niet makkelijk verhandelbaar zijn.

Hoe kun je de risico's van beleggen vermijden?

Nu we de risico’s van beleggen in kaart hebben gebracht is het zaak om te kijken hoe we die risico’s zo veel mogelijk kunnen vermijden. 

Diversificatie
Je kunt risico’s verminderen door je geld over verschillende soorten beleggingen te verdelen. Op die manier als het ene deel minder goed presteert, kan het andere deel dit compenseren.

Risicoanalyse
Door goed te kijken naar mogelijke risico’s, zoals marktontwikkelingen of problemen bij bedrijven waarin je belegt, kun je voorbereid zijn en hierop inspelen.

Langetermijndenken
Als je je geld voor lange tijd kunt vastzetten, kun je beter omgaan met schommelingen op korte termijn. Probeer daarom niet te snel te handelen en houd je focus op je langetermijndoelen.

Regelmatig monitoren en herzien
Het is slim om je beleggingen af en toe te bekijken en waar nodig aan te passen. Zo blijf je op de hoogte van veranderingen en kun je tijdig ingrijpen als dat nodig is.

Inleg spreiden
Je eerste stappen hoeven geen grote stappen te zijn. Door gefaseerd en gespreid in te leggen maak je de kans kleiner dat je de markt betreedt vlak voor een beursval.

Risicoprofielen per beleggingsproduct

Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van het risicoprofiel van elk beleggingsproduct voordat je besluit te investeren. Het risico dat je neemt per belegging is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de marktomstandigheden en de specifieke kenmerken van het product zelf. Daardoor is het lastig om de producten als categorie met elkaar te vergelijken. Toch kunnen we ze in algemene zin voorzichtig tegen elkaar afzetten.

Aandelen vs. obligaties

Over het algemeen worden aandelen beschouwd als een hoger risicovolle belegging vanwege de grilligheid van de markt en het bedrijfsrisico. Obligaties daarentegen worden over het algemeen beschouwd als minder risicovolere beleggingen, omdat ze vaak meer stabiliteit bieden en vaste rentebetalingen hebben. Toch kan er geen eenduidig risicoprofiel geplakt worden op deze producten. Zo kan een staatsobligatie van een minder stabiel land juist vele malen risicovoller zijn dan de aandelen van een stabiel draaiend bedrijf.

Fondsen vs. ETFs

Fondsen en ETFs vallen over het algemeen tussen aandelen en obligaties in qua risiconiveau, omdat de investering verspreid wordt over meerdere producten. Uiteraard variëren ook deze producten in risiconiveau, afhankelijk van hun samenstelling en beleggingsdoelstellingen.

Risico vs. rendement

Kortom: risico en rendement gaan in verreweg de meeste gevallen hand in hand. Zo kun je investeren in een aandeel dat sterk schommelt (volatiel is). Zowel de potentiële winst, als het mogelijke verlies zijn door die volatiliteit groter. Hetzelfde geldt voor een alles-of-niets aanpak. Door op één paard te gokken, profiteer je maximaal van een koersstijging. Een koersdaling kun je echter niet meer compenseren met andere investeringen.

Kennis verhoogt de kans op rendement

Deze risico’s kunnen voor een groot deel worden opgevangen door experts die voor jou de beslissingen nemen. Met MeManaged kun je bovendien aangeven welk risicoprofiel, en daarmee het potentiële rendement, je wilt aanhouden.

Houd je liever zelf de beleggingstouwtjes in handen, dan adviseren wij om je goed in te lezen in je potentiële beleggingen. De kans dat tegenvallende jaarcijfers of een serie aan negatieve nieuwsberichten voor een positief beursresultaat gaan zorgen is dan verre van waarschijnlijk. 

Vooroordeel: "Om succesvol te beleggen moet je marktbewegingen kunnen voorspellen."

Een glazen bol die perfecte voorspellingen doet zou enorm helpen bij het beleggen. Helaas hebben we die niet. Bovendien kun je ook zéker succesvol beleggen zonder zo’n bol. De sleutel tot succes op de beurs zit dan ook meer in het maken van gedisciplineerde keuzes op basis van langetermijndoelen en een goed beeld van jouw beleggingen.

 

En door de hierboven genoemde tips om risico’s te vermijden toe te passen, kan zelfs de slechtste voorspeller alle tegenvallers zo goed mogelijk opvangen.

Leer meer over beleggen

Wat is beleggen?

De wereld van beleggingen kan op het eerste aanzicht overweldigend lijken. Wij leggen graag de ins en outs aan je uit.

Wanneer stap ik in?

Welke bewegingen de beurs gaat maken moeilijk te voorspellen. Wachten op het juiste moment heeft daarom geen zin.

Hoeveel wil ik beleggen?

Hoe veel je wilt beleggen is voor iedere persoon verschillend. We geven je daarom de tools om dat zelf te berekenen.

|me> en mijn beleggingen, het klikt